Siste kommentarer
til våre nyhetssaker:

Berit
Erik Evjen Høyvik
Jon Olav
Elin
Øyvind Neeraas
Orkdal
 
Ledig
 


- Oppfylling i Gaulosen er en umulighet

Skrevet 27.09.2014 22:53 - Lokale saker

Lars Arne Pedersen er ikke enig i ordfører Jon P. Husby sine uttalelser om deponi utenfor Brekka i Buvika. Foto.

Gruppeleder i Skaun Arbeiderparti Lars Arne Pedersen er ikke enig i ordfører Jon P. Husby sine uttalelser angående deponiplaner utenfor Brekka.

 

I en e-post til Nabonytt skriver han følgende:

 

I forbindelse med at planer for deponi i Trondheimsregionen var til behandling i Kommunestyret i Skaun, uttalte ordføreren seg skråsikkert på følgende:

·        Det vil bli bedre for fugl i området

·        Det vil bli bedre for miljøet i området

·        Det vil ikke bli avsetninger.

 

Når arealet ikke var tatt med i planene så var dette fordi området er for miljømessig konfliktfullt.

 

Arbeiderpartiet er ikke enig med ordføreren når han sier at dette ikke vil gi negative konsekvenser for området.  Alle tidligere forslag (så som utfylling på Bynessida, småbåthavn i Brekka, vegføring E39 utpå sjøen) har blitt avslått av Miljøverndepartementet med begrunnelse om at det vil gi negative konsekvenser.

Ett forslag om å legge logistikknutepunktet med havn på Øysand og ut i sjøen, ble raskt trukket etter at kraftige signaler kom på at dette var miljømessig umulig.

 

Gjennom Marine verneplaner ønsker Miljøverndirektoratet å beskytte et utvalg av marine områder, og sier følgende om Gaulosen:

Gaulosen er et av relativt få uberørte elvedeltaer og estuarier ved utløpet av en større elv som ikke er regulert for kraftutbygging. Hele området i Gaulosen er et svært viktig næringsområde for vannfugl. Området er også viktig som hekke- og overvintringsområde for en rekke fuglearter, og har stor betydning som rasteplass for trekkende fugler.

Verneverdiene i Gaulosen er primært knyttet til bunnforholdene og plante- og dyrelivet i elvedeltamiljøet. Verneformålet for de spesielle gruntvannsområdene knytter seg til å ta vare på de spesielle bunnforholdene og det tilhørende rike og mangfoldige plante- og dyrelivet karakteristisk for naturtyper i grunne områder. Verneformålet inkluderer også å ta vare på bunnen og dyrelivet i dypere partier i tilknytning til gruntområdene.

 

Gaulosen er dermed på ei liste med 5 nye områder hvor det ønskes en vernestatus (som Saltstraumen, Tautraryggen og Framvaren allerede har).

 

For Arbeiderpartiet i Skaun er det viktig å bevare det marien området og lytte til de fagfolkene som tilrår at vi ikke skal gjøre tiltak i sjøen. Vi tok en helhetlig vurdering og falt vi klart ned på at området er for konfliktfullt og sa dermed klart nei til forslaget.

 
 
Lars Arne Pedersen

Gruppeleder AP


Til toppen

Del denne artikkelen på 
Legg til kommentar


Navn:
Kontaktinformasjon
Kontroll: Skriv inn tegnene Skriv inn tegnene du ser i bildet for godkjennelse.
kommentar:
 
For å unngå publisering av støtende innhold, har vi nå innført godkjenning av kommentarer.

De blir nå lest, før de blir godkjent og publisert. Vi leser igjennom jevnlig og publiserer godkjente kommentarer så fort vi kan.T2 Regnskap AS - Alt innen regnskapstjenesterTa kontakt på: