Holmestrand Næringsforening er en frittstående, selvstendig og upolitisk forening, åpen for medlemskap fra bedrifter, foretak, organisasjoner og privatpersoner.

Produkter/tjenester

Interesserepresentasjon

Talerør for næringslivet, påvirker myndigheter for bedre rammebetingelser

Kompetanseutvikling

Styrker medlemmers kompetanse og konkurranseevne gjennom arrangementer og nettverk

Informasjonsforum

Tilbyr informasjon om lover, regelverk og næringslivets samfunnsrolle

Arrangementer og møter

Arrangerer møter og eventer for faglig og sosialt påfyll

Holmestrand Næringsforening en uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i hele Holmestrand kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet.

Holmestrand Næringsforening er en frittstående og uavhengig forening.
Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Sande, Hof og Holmestrand.

Visjon:

Bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet ved å vedlikeholde og skape arbeidsplasser og øke verdiskapningen

Misjon:

Utvikle kommunen til et attraktivt sted for næringsvirksomhet gjennom å påvirke rammebetingelser, planer og prosesser

Vårt oppdrag:

  1. Ivareta medlemmenes interesser ved å arbeide med og for rammebetingelser til beste for næringslivet i Holmestrand kommune gjennom kontakt med lokale og andre myndigheter, samt andre relevante grupperinger og fora.
  2. Styrke kompetansen og konkurranseevnen for medlemsbedriftene.
  3. Bidra til et godt samarbeid mellom medlemmene.
  4. Arrangere møter innen foreningen, eventuelt i samarbeide med andre organisasjoner, hvor spørsmål av generell interesse for medlemmene kan belyses og behandles.
  5. Støtte medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens styre eller generalforsamling ønsker å engasjere seg.
  6. Virke som formidler av informasjon fra næringslivet, allmenheten og offentlige organer

Holmestrand næringsforening skal bidra til vekst for hele Holmestrand

  • Være næringslivets talerør – en tydelig næringspolitisk aktør og stemme – en aktiv pådriver overfor kommune og fylke i næringslivssaker. Påvirker viktige samfunnsaktører for å sikre gode og bærekraftige rammebetingelser, konkurransekraft, evne til nyskapning og fremtidsrettet virksomhet. Jobber aktivt for å samle næringslivet og styre deres røst.
  • Profesjonell samarbeidspartner – Er forum for informasjon om viktige endringer i lover og regelverk i arbeidslivet og skaper forståelse for næringslivets plass når samfunnet endrer seg. Driver en aktiv og innholdsrik forening som både er et informasjonsforum for næringsliv og tilbyr arrangementer og arenaer som fremmer medlemsbedriftenes evne til å utvikle sine nettverk og få faglig og sosialt påfyll. Medlemmene bruker hjemmesiden til å informere seg om aktuelle saker og problemstillinger. Har fokus på nytteverdi og å være en dynamisk forening.
  • Handlekraftig aktør – Er en samfunnsdeltaker som spiller en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle nye Holmestrand kommune og alle dets deler; Hof, Sande og Holmestrand. Bidrar til næringsvekst og at kommunen blir og er en attraktiv plass for bolig, arbeid og fritid. Samarbeider med nærliggende næringsforeninger i Vestfold og Telemark fylke samt Drammensregionen for å fremme utviklingen av et velfungerende næringsliv.
  • Vi jobber mot å være en næringsoffensiv kommune som bidrar, deler og snakker godt om hverandre.

Hele kommunen

Vi har medlemmer i hele kommunen; Sande, Hof og Holmestrand, fra små gründere og enkeltmansforetak til de store industri og logistikk-aktørene.

Kontakt Holmestrand Næringsforening
Kontakt bedriften

Holmestrand Næringsforening er tilstede på disse kanalene: